eğitimler

Geleceğin Eğitimleri ile Yükselin

Denetim ve Raporlama Eğitimleri
Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS) Eğitimleri
Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimleri
Vergi Eğitimleri
Stratejik Planlama ve Kurumsallaşma Eğitimleri
Muhasebe Eğitimleri