Sunduğumuz Hizmetlerimiz

Sunduğumuz Hizmetlerimiz

Eğitim Hizmetlerimiz

Firmamız mevzuat değişiklikleri, muhasebe standartları ve uygulamaları konusundaki gelişmeler başta olmak üzere faaliyetimizle ilgili konularda gelen talepler doğrultusunda eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Detaylar
Danışmanlık Hizmetlerimiz

Ekonomik ve finansal koşullardaki değişimler şirket yönetimlerinin özel uzmanlık alanlarına olan ihtiyaçlarını giderek arttırmaktadır. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet

dETAYLAR
Denetim Hizmetlerimiz

Şirketimiz Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetim yetki belgesine sahip bir şirkettir. Bağımsız denetim hizmetlerini sunarken temel amacımız; şirketlerin finansal bilgilerinin düzenleyici

DETAYLAR