İç kontrol sistemleri Danışmanlığı ve İç Denetim Hizmetleri

  • İç Kontrol Danışmanlık Hizmeti
  • İç Denetim Departman Kuruluşu Hizmeti
  • İç Denetim Hizmeti
  • İç Denetim İçin Kalite Güvence Hizmeti

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

  • Şirket birleşme, bölünme, devir ve satın alma işlemlerinde danışmanlık,
  • Şirket stratejik hedeflerinin ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanması gereken tekniklerin şirkete implantasyonu (Kurumsal Karne ve Stratejik Planlama Hizmetleri),
  • Şirket faaliyet raporlarının tasarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi,
  • Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması,
  • Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması.
  •