Eğitim Hizmetlerimiz

Yeni Nesil Eğitim

Danışmanlık Hizmetleri

Alanaında Profesyonel

Denetim Hizmetleri

İleri düzey Denetim

Kurumsal

Amacımız, iş dünyasının değişen değerlerine ışık tutmak ve ufuk açmak

Birimler arasında, birimler ile yönetim arasında ve iç-dış ilişkiler arasında ki haberleşme sistemleri, raporlama yöntemlerinin, yönetimin isteklerine göre geliştirilmesi gibi hizmetlerle işletmelerde karar alma süreçlerinin eldeki verileri değerlendirerek sağlıklı alınmasını sağlamak hizmet alanlarımızdan biridir.
 
Eğitimlerimiz

Başarıya Ulaştıran Eğitimler

Kişisel Eğitim

Öğrencilere yeni iş alanları geliştirmelerine imkân hazırlayan bir eğitim verilmekte; toplam altı haftalık programda, bir işletmeyi kurmak ve geliştirmek için gerekli bütün konular işlenmektedir.

Liderlik Eğitimi

Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapısal değişiklik gereksinimlerini ortaya çıkarıp yönetim becerilerini en üst düzeye taşıyıp vizyon geliştirebilme olarak tarif edilen liderlik bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Mali Yönetim Eğitimi

İşletmelerin başarısı, etkin finansal yönetim, muhasebe bilgi sistemi ve kontrol ortamıyla yakından ilişkilidir. Ticarette karşılaşılan yoğun rekabet, değişen kanunlar, mevzuatlar ve hızla gelişen teknolojiyle değişen iş yaklaşımları şirketlerin, en mükemmele ve kurumsal yönetim hedeflerine ulaşma yolunda sürekli öğrenmeye olan ihtiyacını arttırmaktadır. Bu nedenle eğitim, tüm organizasyonlar ve bireylere gerçek bir değer katar.

HİZMETLERİMİZ

Profesyonel Alanda Sunduğumuz Hizmetler

A Bağımsız Denetim A.Ş. deneyimli kadrosu ile müşterilerine uluslararası standartlarda bağımsız denetim hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda yaptığımız denetimler şunlardır.

Bağımsız Denetim

Şirketlerin yılsonu finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (IAS/IFRS, Tekdüzen Hesap Planı, Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi gibi) uygunluğunun denetlenerek, görüş oluşturulması ve makul güvence verilmesini içermektedir.

Bağımsız Sınırlı İnceleme

Ara dönem bağımsız denetime tabi şirketleri finansal tablolarının finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanarak sınırlı güvence verilmesini kapsamaktadır.

Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlerin Denetimi

Uygulamaya yönelik bir taahhütname çerçevesinde, bir denetçinin, müşteri şirket ile ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları denetim prosedürlerini yürüterek fiili bulguların güvence verilmeden raporlamasıdır.

Özel Bağımsız Denetim Çalışması

Halka açılmak isteyen şirketlerin, yurt dışı kurumlar ile finansal anlaşma yapmak isteyen şirketlerin, birleşme, bölünme, satınalma gibi durumlarda şirketlerin ihtiyaç duydukları geçmişe yönelik finansal tabloların denetimidir.

İç Denetim

Şirketlerin iç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin sorunların tespiti, sistemin revize edilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunulması amacıyla iç kontrol birimlerinin denetimi yapılmaktadır.

01

İç Kontrol Danışmanlık
Hizmeti

02

Kalite Güvence
Hizmeti

03

İç Denetim Departman Kuruluşu
Hizmeti

04

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
Hizmeti

A Denetim

A Denetim, Firma Operasyonu

Uluslararası Danışmanlık

Yıllardır bu alanda yaptığı denetimler sonucunda oluşturduğu tecrübesi ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ’ na ve diğer uluslararası standartlara göre denetim ve raporlama yapabilmektedir.

Bağımsız Sınırlı İnceleme

Ara dönem bağımsız denetime tabi şirketleri finansal tablolarının finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanarak sınırlı güvence verilmesini kapsamaktadır.

İç Denetim

Şirketlerin iç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin sorunların tespiti, sistemin revize edilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunulması amacıyla iç kontrol birimlerinin denetimi yapılmaktadır.

Bizler İle İletişime Geçin

Profesyonel Hizmetlerimiz ve Eğitim Paketlerimiz için İletişime Geçin